Wat kunnen wij voor U betekenen?

 

Afspraken maken
U bepaalt waaraan een goede verkoopafspraak moet voldoen voor de presentatie van uw product of dienst en Demani maakt voor u de afspraken met de beslissers binnen de bedrijven waarop u zich richt.
Wij werken nauw samen met uw organisatie en beschouwen ons als het verlengstuk van uw verkoopteam, waarbij wij de contacten en afspraken vastleggen met de beslissers.

Advertentieverkoop in print en online
Telefonisch contact leidt tot een goed inzicht in de directe en toekomstige behoefte aan uw product en/of dienst. Is er direct behoefte, dan wordt een afspraak gemaakt met uw verkopers. Bestaat er op termijn interesse, dan houden wij op verschillende manieren frequent contact om op het beslismoment in the picture te zijn. Wanneer de behoefte nihil is, wordt de organisatie niet meer benaderd en bespaart u onnodige kosten.

Productpromotie
Klanten op de hoogte houden van ontwikkelingen, nieuwe producten of diensten introduceren, bestaande relaties versterken… Onze communicatiedeskundige en grafisch vormgever bieden realistische en creatieve oplossingen. U kunt ervoor kiezen om deze te integreren in onze verkoopondersteuning of om projectmatig gebruik te
maken van onze diensten.

Enquête (bijv. klanttevredenheidsonderzoek)
Ook onderzoek is van essentieel belang voor elke marketeer.
Op vragen zoals:
Wat leeft er bij de doelgroep en wat vinden ze belangrijk ?
Welke kant gaat de markt heen ?
Zijn wij als organisatie wel goed bezig ?
Waarom bestellen bepaalde afnemers niet meer ?
kan Demani een antwoord voor u vinden. Wij halen de door u gewenste informatie boven tafel en vertalen dit in een praktische rapportage met aanbevelingen waar u direkt mee aan de slag kunt.

Follow up n.a.v. een mailing
Het opvolgen van een mailing door telemarketingacties verhoogt de effectiviteit van de mailing soms wel met een factor 3! Communicatiemiddelen inzetten om de klanten te informeren en telefoneren om te luisteren naar de klant is een ideale en kosteneffectieve combinatie.

Uitnodigen en follow up t.b.v. seminars en congressen
Wij hebben veel ervaring in het vinden en vastleggen van mensen voor uw handelsshow, congres of seminar, of deze nu gratis toegankelijk zijn of dat er een inschrijfbedrag voor wordt gevraagd.

Pre- en posttesting
Bij pretesting wordt vaak gebruikgemaakt van kwalitatief onderzoek. Een beperkt aantal mensen beoordeelt de campagne op door de opdrachtgever gewenste onderdelen. Het is daarbij mogelijk toonmateriaal (zoals foto's, storyboards, lijsten met merken, prijzen of schaalwaarden) te gebruiken. De mogelijkheid bestaat ook de campagne te toetsen onder een grotere steekproef om cijfermatig inzicht te krijgen in de effectiviteit van de communicatie-uitingen. Nadat communicatie-uitingen in de media zijn verschenen, kan door middel van posttesting worden gemeten of deze het gewenste effect hebben gehad. Om te achterhalen welk effect de uitingen hebben gehad, dient voorafgaand aan de plaatsing van de uitingen eerst een nulmeting plaats te vinden. Voor posttesting wordt vaak gebruikgemaakt van kwantitatief onderzoek.

Iedere verdere salesgerelateerde telefonische actie
Telefonisch contact leidt tot een goed inzicht in de directe en toekomstige behoefte aan uw product en/of dienst. Is er direct behoefte, dan wordt een afspraak gemaakt met uw verkopers. Bestaat er op termijn interesse, dan houden wij op verschillende manieren frequent contact om op het beslismoment in the picture te zijn. Wanneer de behoefte nihil is, wordt de organisatie niet meer benaderd en bespaart u onnodige kosten.

telephone